Piśmiennictwo

 1. Rozpoznanie i leczenie raka wątrobowokomórkowego rekomendacje Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Marcin Krawczyk, Michał P. Wasilewicz, Marek Hartleb, Maciej Krzakowski, Piotr Milkiewicz, Andrzej Habior, Bogna Górnicka, Lech Cierpka, Robert Król, Halina Cichoż-Lach, Joanna Raszeja-Wyszomirska oraz członkowie Sekcji Hepatologicznej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Gastroenterologia Kliniczna, 2015. https://journals.viamedica.pl/gastroenterologia_kliniczna/article/view/44598/30862 [dostęp: 02.02.2021]
 2. Llovet, J., Zucman-Rossi, J., Pikarsky, E. et al. Hepatocellular carcinoma. Nat Rev Dis Primers 2, 16018 (2016). https://doi.org/10.1038/nrdp.2016.18 [dostęp: 02.02.2021]
 3. World Health Organisation. Globocan 2020 – Liver cancer fact sheet. https://gco.iarc.fr/today/data/factsheets/cancers/11-Liver-fact-sheet.pdf [dostęp: 02.02.2021]
 4. Artykuł „Rak wątrobowokomórkowy - walka o każdy miesiąc” mZdrowie. https://www.mzdrowie.pl/medycyna/rak-watrobowokomorkowy-walka-o-kazdy-miesiac [dostęp: 02.02.2021]
 5. Rak wątroby, poradnik dla pacjentów ESMO/ ACF. https://www.esmo.org/content/download/102688/1814031/file/PL-Rak-Wa%CC%A8troby-Poradnik-dla-Pacjento%CC%81w.pdf. [dostęp: 02.02.2021]
 6. Hepatocyt, Wikipedia. https://pl.wikipedia.org/wiki/Hepatocyt [dostęp: 02.02.2021]
 7. Artykuł „Rak watrobowokomórkowy wciąż groźny. Ile o nim wiesz?” Rynek zdrowia https://www.rynekzdrowia.pl/Serwis-Onkologia/rak-watrobowokomorkowy-wciaz-grozny-ile-o-nim-wiesz,216215,1013.html [dostęp: 02.02.2021]
 8. Artykuł „Onkolog: O raku wątroby mówi się mało, bo jego przyczyna jest wstydliwa” Wprost. https://zdrowie.wprost.pl/medycyna/choroby/10399948/onkolog-o-raku-watroby-mowi-sie-malo-bo-jego-przyczyna-jest-wstydliwa.html [dostęp: 02.02.2021]
 9. ESMO eUpdate – Hepatocellular Carcinoma Treatment Recommendations. https://www.esmo.org/guidelines/gastrointestinal-cancers/hepatocellular-carcinoma/eupdate-hepatocellular-carcinoma-treatment-recommendations3 [dostęp: 02.02.2021]
 10. Raport pt. „Leczenie raka wątrobowokomórkowego. Praktyka. Trudności. Nadzieje”, Modern Healthcare Institute, sierpień 2021. Raport_Leczenie_raka_watrobowokomorkowego.pdf. [dostęp: 12.07.2022]
 11. Rak wątroby, poradnik dla pacjentów ESMO/ACF.
  https://www.esmo.org/content/download/102688/1814031/file/PL-Rak-Wa%CC%A8troby-Poradnik-dla-Pacjento%CC%81w.pdf. [dostęp: 11.07.2022]