Metody leczenia

Właściwe zaplanowanie leczenia wymaga zaangażowania interdyscyplinarnego zespołu specjalistów. Poprzedza je zbadanie wielu aspektów związanych z samym pacjentem i stanem jego zdrowia oraz nowotworem – m.in. pozyskanie danych nt. marskości i czynności wątroby, zasięgu nowotworu i możliwości resekcji guza. Wybór leczenia uzależniony jest od stadium zaawansowania raka i charakterystyki guza. Nie istnieje idealna, jedna metoda, która byłaby skuteczna dla każdego pacjenta. We wczesnym stadium rozwoju nowotworu chory może zostać poddany resekcji guza (operacyjne usunięcie), transplantacji wątroby lub zastosowane mogą być terapielokoregionalne. W przypadku zaawansowanego nowotworu, konieczne jest zastosowanie leczenia systemowego (chemioterapii). W 2020 r. Komisja Europejska zatwierdziła nową immunoterapię przeciwnowotworową w leczeniu HCC.

Dostępne metody leczenia:

LECZENIE MIEJSCOWE

 • O założeniu radykalnym:
  • Transplantacja,
  • Resekcja.
 • O założeniu paliatywnym:
  • Terapie lokoregionalne (chemoembolizacja - TACE),
  • Terapie ablacyjne:
   • Termoablacja - RFA/ MWA (ablacja falami elektromagnetycznymi o spektrum mikrofal MWA i o częstotliwości radiowej RFA),
   • Radioembolizacja - TARE/ SIRT (Radioembolizacja przeztętnicza TARE, selektywna radioterapia wewnętrzna SIRT),
  • Alkoholizacja guza (PEI)

LECZENIE SYSTEMOWE:

 • I LINIA
 • II LINIA
 • LECZENIE WSPOMAGAJĄCE
  • BSC ** Opracowanie własne na podstawie ogólnodostępnych materiałów i wytycznych ESMO dot. leczenia raka wątrobowokomórkowego z 2020 r. https://www.esmo.org/guidelines/gastrointestinal-cancers/hepatocellular-carcinoma/eupdate-hepatocellular-carcinoma-algorithm [dostęp: 02.02.2021]