Czym jest HCC?

Rak wątrobowokomórkowy (HCC) to pierwotny, czyli nieprzerzutowy rak wątroby – złośliwy nowotwór komórek wątrobowych 5. Wywodzi się z hepatocytów – wielobocznych komórek, które stanowią podstawowy element strukturalny miąższu wątroby, tworzący ok. 80% masy tego organu 6.

Nowotwór występuje w postaci litego guza, który jest unaczyniony przez krew pochodzącą z tętnicy wątrobowej i otoczony łącznotkankową torebką. Ponad 80% tego rodzaju nowotworów powstaje w wątrobie marskiej, czyli wątrobie z postępującym włóknieniem miąższu wątroby, niszczącym jej strukturę oraz upośledzającym pełnione przez nią podstawowe funkcje metaboliczne, utrudniającym odpływ żółci. Nowotwór ten jest ostatnim etapem sekwencji zmian patologicznych: ostrego uszkodzenia (zapalenia), które prowadzi do zapalenia przewlekłego, a w konsekwencji do marskości, na której podłożu powstaje rak 5.HCC stanowi ok. 90% pierwotnych nowotworów złośliwych wątroby 1. Jest szóstym nowotworem pod względem częstości występowania na świecie. Rocznie, w skali globalnej, rozpoznaje się go u ponad 750 tys. osób (większość przypadków dotyczy Azji, a niemal połowa wszystkich przypadków odnotowywana jest w Chinach), a liczba ta stale rośnie, szczególnie w krajach rozwiniętych 2,3. W Polsce HCC plasuje się w drugiej dziesiątce wśród wszystkich rozpoznawanych nowotworów złośliwych, stanowiąc ok. 2% z nich 4. Częstość występowania raka wątrobowokomórkowego wzrasta wraz z wiekiem, występując najczęściej około 70. roku życia. Jednocześnie HCC częściej diagnozuje się u mężczyzn niż u kobiet 1.

W przypadku raka wątrobokomórkowego to nie częstość występowania stanowi największy problem, a ograniczone możliwości leczenia i niekorzystne rokowania. Rak wątrobowokomórkowy charakteryzuje się dużą śmiertelnością i jednym z najniższych wskaźników przeżycia pięcioletniego w porównaniu z innymi rodzajami nowotworów. Wynika to z faktu, że nowotwór ten rozwija się bardzo podstępnie, długo nie dając praktycznie żadnych objawów klinicznych. Wielu pacjentów dowiaduje się o chorobie w późnym stadium rozwoju, co ogranicza możliwości terapeutyczne i pogarsza rokowania. Jeśli HCC rozpoznawany jest w znacznym stopniu zaawansowania, nie można zastosować terapii radykalnej (prowadzącej do wyleczenia, dzięki zniszczeniu wszystkich komórek nowotworowych), a niekiedy także żadnej innej terapii poza paliatywną 2.